Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tehotenske-obleceni.net. Podmínky blíže upravují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je firma Pavel Šigut, Ruská 1780/25, Karviná - 6; IČ: 74340778. Dodavatelem je firma BeMa Baby s.r.o., Na Stráni 1313/45A, 734 01 Karviná IČ 27781224, DIČ 27781224. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami upravenými občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Dodací lhůta

Většina zásilek je expedována zákazníkovi do 7 dnů, zboží, které není skladem, do 14 dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlení se o slíbeného termínu dodání o 3 pracovní dny. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u každé položky v naší nabídce. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den.

Způsob dopravy

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, zásilkové služby PPL.

Kurýrní služba PPL

PPL - 100,- Kč

Zboží Vám bude dodáno následující pracovní den po expedici objednávky.

Rozvoz v pracovní dny je od 8 do 19 hodin.

Česká pošta, s.p.

Obchodní balík - 100,- Kč

Zboží Vám bude dodáno následující pracovní den po expedici objednávky.

Platební podmínky

a) Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí doručovateli ze zásilkové společnosti PPL nebo České pošty

b) Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme proformu faktury. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky číslo účtu 2700060003/2010 . Po obdržení platby expedujeme zboží pomocí zásilkovou službou PPL nebo Českou poštou.

c) Platba hotově, při osobním odběru na sídle firmy.

Převzetí zboží

Běžné provozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 9.00 - 17.00 hod. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.



Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás nejlépe písemně a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, data nákupu a Vašeho čísla účtu. Zboží doručte zpět na naši adresu: BeMa Baby s.r.o., Na Stráni 1313/45A, 734 01 Karviná. K zásilce přiložte kopii daňového dokladu a průvodní dopis, ve kterém stručně popište důvod reklamace. Vaši reklamaci vyřídíme v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena. Neposílejte zboží na dobírku.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení: Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR. Zboží na reklamaci posílejte čisté nejlépe v původním obalu.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela nebo z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se na dalším postupu. V případě, že zákazníka nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku, kterou nelze zcela vybavit, zrušit. V případě, že lze vybavit jen část objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zrušit jen část objednávky.

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel poskytuje tyto údaje pouze za účelem expedice objednávky.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména Obchodním zákoníkem, dále pak dobrými mravy. Prodávající si vyhrazuje změnu těchto podmínek, ovšem bez zpětné platnosti.